pionowe, poziome, tymczasowe
oznakowanie dróg

Oznakowanie tymczasowe

Firma "D1" Damian Pierzchała realizuje kompleksową usługę montażu oznakowania tymczasowego dróg. W tej kategorii dostarczane są elementy oznakowania pionowego oraz poziomego dróg. Oznakowanie tymczasowe służy do zabezpieczenia robót realizowanych przy zajęciu pasa drogowego, powodujących wyłączenia lub zwężenia w ruchu drogowym. Oznakowanie tymczasowe wykorzystywane jest podczas remontów dróg oraz robót ziemnych w pasie drogowym.

Firma "D1" Damian Pierzchała oferuje usługę montażu oznakowania tymczasowego obejmującą transport oznakowania, jego montaż i demontaż. Montaż oznakowania tymczasowego często spełnia funkcję "pogotowia znakowego". W razie konieczności uzupełnienia oznakowania zabezpieczającego roboty drogowe i inne budowy, znaki dostarczane są natychmiast po otrzymaniu zlecenia.

wróć na stronę główną

Zobacz też: