pionowe, poziome, tymczasowe
oznakowanie dróg

Oznakowanie pionowe

Firma "D1" Damian Pierzchała dostarcza kompleksową usługę montażu oznakowania pionowego dróg. W asortymencie znajdują się znaki drogowe we wszystkich określonych Instrukcją wielkościach oraz we wszystkich klasach odblaskowości. Dostarczane znaki drogowe posiadają wymagane prawem polskim certyfikaty i atesty oraz są montowane zgodnie z Instrukcją drogową. Tarcze znaków są wykonane z blach stalowych ocynkowanych ogniowo lub blach aluminiowych, podwójnie zaginane gwarantując ich najwyższą możliwą trwałość. Znaki drogowe montowane są na słupkach ocynkowanych o średnicy 60 mm.

W ramach pionowego oznakowania dróg realizowane są również zadania z zakresu stałej organizacji ruchu oraz miejskiego systemu informacji.

Firma "D1" Damian Pierzchała wykonuje oznakowanie aktywne z autonomicznym źródłem zasilania słonecznego. Znaki i tablice podświetlane zapewniają czytelność oznakowania w warunkach ograniczonej widoczności na drodze.

wróć na stronę główną

Zobacz też: