pionowe, poziome, tymczasowe
oznakowanie dróg

Informacje o naszej firmie

Firma "D1" Damian Pierzchała powstała we wrześniu 2007 roku. Jest podmiotem działającym w sektorze oznakowania drogowego, realizującym szeroki asortyment usług jego montażu i wykonawstwa. Dzięki doświadczeniu w branży, powierzane zadania są realizowane zgodnie z założeniami oraz w sposób maksymalizujący ich użyteczność.

Wieloletnia współpraca z podmiotami działającymi na rynku inwestycji drogowych, w tym samorządami, jest wypadkową wysokiej jakości świadczonych przez "D1" Damian Pierzchała usług.

Jesteśmy aktywnym podmiotem, realizującym zadania drogowe m. in.:
- w zakresie montażu niestandardowych konstrukcji drogowych - jak na odcinkach
  autostrady A4: Krzyżowa-Wykroty oraz Wieliczka-Szarów;
- dotyczące bieżącego utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg;
- montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, barier, znaków aktywnych;
- oznakowania tymczasowego, w tym na zasadzie pogotowia znakowego;
oraz te wykorzystujące technologię montażu oznakowania poza pasem drogowym - oznakowanie dróg ewakuacyjnych, ścieżek technologicznych i placów manewrowych.

Kompleksowość świadczonych usług pozwala nam WYTYCZYĆ KAŻDĄ DROGĘ.

wróć na stronę główną

Zobacz też: