pionowe, poziome, tymczasowe
oznakowanie dróg

Oznakowanie BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)

Firma "D1" Damian Pierzchała montuje:
- bariery drogowe we wszystkich dostępnych na rynku wersjach;
- barieroporęcze;
- progi zwalniające, ograniczające prędkość poruszania się pojazdów w strefach zamieszkania,
  na drogach wewnętrznych oraz parkingach;
- oraz inne urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

wróć na stronę główną

Zobacz też: